Tävlingar

Nyheter

Kallelse till Årsmöte 2018

9 januari, 2018

Åsundsholms Golfklubb Kallelse till Årsmöte Måndagen den 19 februari Tid: 19.00 Plats: Åsundsholm Förslag föredragningslista 1 Mötet öppnas 2 Fastställande av röstlängd för mötet 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 4 Fastställande av föredragningslista 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 6Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall […]

Pengar från Svenska Spel

30 november, 2017

Nu var det första året som vi var med och delade på GRÄSROTSPENGARNA och vi fick 1123 kr till klubben, i år var det 7 medlemmar som hade oss som klubb. Målet för nästa år att vi skall bli fler som hjälper klubben den här vägen. Vi VET att det är många klubbmedlemmar som spelar […]

GLÖGG GOLF INSTÄLLD

24 november, 2017

GLÖGG GOLFEN INSTÄLLD – för få anmälningar 2 st