Tag chansen att träna med Pro 27 april

Nu har du möjlighet att delta i gruppträning på Åsundsholm lördagen den 27 april.

Tränare är Rickard Larsson PGA med förflutet som pro i bl.a Herrljunga.

Rickard kommer att guida oss igenom sving på rangen och putt på puttgreen.

Träningen är uppdelad i två grupper förslagsvis efter  handicap och max antal deltagare per grupp är 12 personer.

Grupp 1 handikapp upp till ca 20 från kl 09:30 – 11:30

Grupp 2 kl 13:00 – 15:00

Kostnad: 250 kr per person. Bollar på rangen tillkommer.

Anmälan till: klubben@asundsholm.se