Vår nye ordförande och styrelsemedlemmar

Ordförande 2018

Claes Åhblom
53 år med 2 vuxna barn, Louise 22 år och Ludvig 19 år.
Bor sedan januari 2017 i Handvik (Tvärred).
Egen företagare i över 25 år framförallt inom VVS branchen.
Men är idag anställd på Enerigoptimering AB, där en av mina
roller är att hjälpa ägarna att utveckla och växa inom regionen
Göteborg-Borås-Varberg.
Golfen kom in i mitt liv vid 18 års åldern, så jag har över 35 års
harvande på golfbanor. Lyckades komma ner på singel hcp.
Som lägst 7,5, idag spelar jag på 11. Med målet att återigen bli
singelhandikappare. Min son är även han biten av golfen, medans
min dotter håller på med hästar och tävlar i hoppning.
Jag har alltid haft stort intresse inom den idella verksamheten.
Jag har under 12 års tid varit verksam inom Borås fältrittklub
där jag har ingått i styrelsen med varierande uppdrag alltifrån
suppleant till ordförande.
Jag trivs och drivs av att utveckla och engagera medlemmar för
att nå uppsatta mål och förhoppningsvis infria den visionen
klubben satt upp

Nya styrelsemedlemmar

Fredrik Skattberg, 49 år, medlem i klubben i 10 år, spelar mycket golf framförallt på tisdagens herrgolf, boende i Vegby.
Maria Fäldt, 44 år, medlem sedan många år men lämnade klubben då deras söner gick på högstadiet i Ulricehamn och spelade då för grannklubben. Nu tillbaka i klubben sedan pojkarna flyttat till golfgymnasiet i Uppsala, boende i Vegby.

Valberedningen

Göran Arvidsson och Stefan Berglund valdes till att ta i valberedningen 2018