Kallelse till årsmöte

Du som medlem i Åsundsholms Golfklubb inbjuds härmed till årsmöte tisdagen den 18 februari.

Plats: Åsundsholm GCC

Tid samt agenda:

  • Kl 18:30 serveras fika
  • Kl 19:00 Årsmöte startar enligt föredragningslista.
  • Information från klubben och bolaget
  • Genomgång av det nya världshandicap systemet som träder ikraft 1/3

Bilagor: