Bankommittén

Sammankallande Stigge Bergström
Att i samarbete med banans ägare utveckla och få en ytterligare bättre bana. Hålla Lokala Regler mm uppdaterade.

Medlemmar