Damkommittén

Sammankallande Pernilla Berglund

VISION
Vi vill tillsammans lära oss mera om golfspelet och golfens idé med betoning på kvalitet för damer.
Vi vill ha trevligt och i välkomnande och informativa möten utveckla vårt sociala nätverk.

MÅL
Vi vill utveckla vår tävlingsverksamhet och inspirera fler damer till att vilja och våga tävla.

TÄVLINGAR
Våra tävlingar hittar du under klubbens tävlingsprogram

 

Ladies Tour 2018

Ladies Tour affisch 2018

 

 

Medlemmar

Pernilla Berglund 0708-843439 berglund.per...