Tävlingskommittén

Sammankallande Jens Krantz
Under året arrangeras ett antal klubbtävlingar och klubbmästerskap. Vill du bli en aktiv del av kommittén så kontakta Jens Krantz

Medlemmar

Pernilla Berglund 0708-843439 berglund.per...