PUL ersätts av GDPR

Från och med nu har PUL (personuppgiftslagen) ersatts av EU:s nya allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation)

Läs bifogad PDF.